BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

 

İSG Geliştirilmesi Hibe Programı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı

 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan teklif çağrısı kapsamında, Yürütülecek hibe programı kapsamında; Avrupa Birliği’nin 89/391 EEC Çerçeve Direktifi ile uyumlu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun getirdiği önleyici bakış açısının toplumda yer bulması ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının (İSG) iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu hibe programı; özellikle maden ve madencilik dışında kalan çok tehlikeli sektörlere (NACE Kodlama Sistemine göre) yönelik olarak; iş yerlerinde insana yakışır işin desteklenmesi, ülke genelinde güvenlik kültürünün oluşturulması, çalışma ortamı koşullarının iyileştirilmesi, hassas gruplar ve işverenler de dâhil olmak üzere çalışanların İSG bilinci ve risk algısının artırılması, her seviyede sosyal diyaloğun ve sendikal hakların desteklenmesi ve İSG alanına özel odaklanarak rehberlik kapasitesinin güçlendirilmesi gibi faaliyetleri içerecek şekilde planlanan projelerin teşvik edilmesi üzerine tasarlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programına başvurumuz, Mart 2020 tarihinde kabul edilmiştir.