BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

 

Tanıtım Sayfası

BÜ-BİTTO Üniversite bünyesinde yaratılan katma değerin teknoloji ve yenilik alanında toplumsal faydaya dönüştürülmesi için 28.08.2014 tarihinde çalışmalara başlamıştır . "İleri Sağlık Teknolojileri"ni öncelikle alan olarak tanımlayan BÜ-BİTTO, mevcut sahasından aldığı verileri Sanayi ve Kamu Kurumları ile eşleştirerek proje önerileri havuzu geliştirmektedir . 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLGİ, İNOVASYON
ve TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
(BÜ-BİTTO) TANITIM SUNUMU

 

 http://bubitto.baskent.edu.tr/kw/upload/157/dosyalar/BiTTO.pdf