BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

 

Fikri Sınai Haklar Ofisi

Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) ekibi olarak, Üniversitemizdeki araştırmacılarımızın, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bilimsel çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluşların patentlenebilirlik ve ticarileştirilebilirlik değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta patent olmak üzere Fikri Sınai Haklara ilişkin süreçte akademisyenlerimize rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Fikri mülkiyet haklarının korunmasında bütün süreçlerde yer alarak, bu hususta farkındalık oluşturma çabalarına imza atmak, lisanslama ve ticarileştirilme hizmetlerini gerçekleştirmektir. Aynı zamanda BİTTO, Türk Patent ve Marka Kurumu ‘Bilgi Döküman Birimi’dir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturma, eğitim ve seminerler düzenleme,
  • Üniversitemizdeki araştırmaların fikri mülkiyete dönüştürülmesi konusunda bilgilendirme ve teşvik edilmesi, üretilen fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticari değere dönüştürülmesinin sağlanması
  • Buluş Bildirim Formlarını değerlendirilmesi,
  • Buluşun tescillenmesi, lisanslama ve ticarileştirme süreçlerini yönetir.

 

Buluş Bildirim Formu

Başkent Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin Usul ve Esaslar