BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

 

Üniversite - Sanayi İşbirliği Ofisi

Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) ekibi olarak, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Proje fikrine yönelik olarak akademisyen ve firmanın Ar-Ge ihtiyacı ve beklentilerini belirlemeye katkıda bulunur,
  • Akademisyen için sanayi odaklı profesyonel gelişim fırsatları sağlar,
  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması, ticarileştirilmesini sağlar,
  • Üniversite-sanayi destek programları hakkında duyuruları yapar ve programlar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenler.
  • Sanayicilerin Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ihtiyaçlarının ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilmesini ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Ar-Ge tabanlı projelerin hibe programlarından destek almak üzere geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine yardımcı olur.
  • Sanayi – üniversite odak grup çalışmaları yaparak, yeni iş birlikteliklerinin oluşumunu sağlar.
  • Ulusal ve uluslararası iş ortaklarının oluşturulmasında aracılık yapmak,

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken sözleşme yönetimi, hukuki destek ve idari-mali sürecin takibi konusunda da hizmet vermektedir.

 

Üniversite - Sanayi İşbirliği Uygulama Usul ve Esasları