BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

 

Duyurular
Başkent Üniversitesi'nden sektörün önünü açacak 2 proje daha

 

 

Başkent Üniversitesi olarak yürütücüsü olduğumuz "Tarım ve Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER) Kurulum Öncesi Fizibilite Çalışması" ve ortak olarak yer aldığımız "Ankara'daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması" Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite desteği kapsamında desteklenmiştir.

 

Üniversitemizin yürütücü Polatlı İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ortak olarak yer aldığı “Tarım ve Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER) Kurulum Öncesi Fizibilite Çalışması” projesinin 23.01.2019 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın katılımıyla sözleşmesi imzalanmıştır. Ankara'nın kırsalında gıda, tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir yenilikçi uygulamalar ile katma değer yaratacak alternatif ürünler üzerine etüt gerçekleştirecek merkezin altyapısını hazırlaması amaçlanan projede mevcut durum analizleriyle birlikte katma değer yaratacak alternatif ürünler üzerine etütler gerçekleştirilecektir. Fizibilite çalışması sonrasında oluşturulacak raporun Tarım ve Gıda İnovasyon Merkezi için gerekli sektörel, teknik ve finansal tabloyu ortaya koyması beklenmektedir. İlerleyen yıllarda kurulması öngörülen merkezin, tarımda inovasyonu gerçekleştirecek, ileri teknolojili çözüm üreten yapı olması hedeflenmektedir.

 

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikasının (SEİS) başvuru sahibi ve Üniversitemizin ortak olduğu “Ankara'daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması” ilişkin proje sözleşmesi, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir’in katıldığı törende imzalanmıştır. Proje ile sektör firmalarının teknolojik kapasiteleri belirlenerek rekabet edebilirliği ortaya çıkarılacak. İnsan kaynağına yönelik analizlerin de yer alacağı çalışma ile tıbbi cihaz üreticilerinin finansal, kurumsal ve teknik ihtiyaçları analiz edilecek. Ayrıca, üretim süreçlerindeki eksiklikler ile ürünün piyasaya arz sonrası klinik araştırma ve eğitim ihtiyaçları tespit edilecek ve laboratuvarların akreditasyon gereklilikleri belirlenecek. Gerçekleşecek olan bu çalışmanın Ankara’da tıbbi cihaz endüstrisini geliştirmesi yanı sıra sektörde üniversite-sanayi işbirliklerinin önünü açması bekleniyor.

Foto Galeri: