BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

 

Duyurular
Başkent Üniversitesinden Ankara Sağlık Ekosistemine Yeni Bir adım

 

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal arasında 2018 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında yürütülecek olan "BUCHI (Başkent University Center of Health Innovation)" projesi imzalandı.

 

Proje kapsamında ileri teknolojili sağlık alanında teknoloji payının artması ile katma değeri yüksek, yerli üretim odaklı ürünlerin üretilebileceği, makine teçhizata ulaşımın ve prototip üretiminin kolaylaşacağı, girişimcilerin destekleneceği, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ve danışmanlık hizmetlerinin alınabileceği bir merkezin oluşturulacaktır. Böylelikle sağlık teknolojileri alanında üretim odaklı, ticarileşmeye yakın ürün geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

 

BUCHI, üniversite-sanayi-kamu işbirliği içinde ileri sağlık teknolojileri alanında çalışan mevcut diğer merkezler ile etkileşim halinde olarak işletmelere/sektörlere özgü çözümler üreten yeni arayüzler geliştirilerek teknoloji odaklı ar-ge projeleri oluşturmasına imkân sağlayacak fiziksel altyapı sağlayacaktır. Makine satın almaya ihtiyaç duymadan ürün, hizmet, süreç geliştirme faaliyetleri gerçekleştirebilecek olan BUCHI'de, gelişen teknolojilere yönelik etkinlikler, danışmanlık, fikri mülkiyet gibi çeşitli hizmetlerin de sunulacağı bir alan oluşturulacaktır. Bu merkez makineye yatırım yapacak finansal kaynağı olmadığı için prototip üretiminde zorluk yasayan, ürün ticarileştirme konusunda havuza ulaşmakta zorlanan girişimcilere sağlayacağı kolaylıklar, Kobilerin ve girişimcilerin rekabetçi kapasitelerinin arttırılmasına yönelik destekler sağlanması ile milli ekonomiye de destek verecektir. Aynı zamanda BUCHI içerisinde proje geliştiren katılımcılarla sahadan uygulayıcıları (şirketler, teknoparklar, sanayi bölgeleri vb.) bir araya getirilecek, inovasyon alanında katılımcılar için düzenli eğitimler verilecektir.

 

BUCHI'nin en önemli özelliği girişimciler tarafından geliştirilecek ileri sağlık teknolojileri alanındaki bir ürünün teknik ve klinik validasyonunun Başkent Üniversitesi Sağlık birimleri tarafından doğrudan yapılabilecek olmasıdır. Prototipi geliştirilen ürün için Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi bünyesinde hem deneysel araştırmalar ile doğruluğu kanıtlanabilecek hem de Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri ve ilgili fakültelerinde yürütülecek klinik çalışmalar ile ürünün validasyonu sağlanacaktır. Bu çalışmalar için alınması gereken Etik Kurul onayları yine Başkent Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bakanlığı onaylı Deneysel ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan alınabilecektir. Bu çalışmalar sonucunda BUCHI'de üretilen prototiplerin yerli ürün onayı almaları için gerek akademik gerekse teknik danışmanlıklar da start-up'lara sunulacaktır.

 

Foto Galeri: