BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi

 

Duyurular
BUCHI Projesi Ankara Kalkınma Ajansından Destek Almaya Hak Kazanmıştır!

 

Üniversitemizin yürütücüsü olduğu Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi (BU Center of Health Innovation – BUCHI) projesi ve ortağı olduğumuz Ostim Teknokent Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi projelerimiz Ankara Kalkınma Ajansı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

 

BU Center of Health Innovation (BUCHI) nedir ?

 

Proje kapsamında kurulması amaçlanan merkez ile ileri teknolojili saglık alanında teknoloji payının artması ile katma degeri yüksek, yerli üretim odaklı ürünlerin üretilebilecegi, makine teçhizata ulasımın ve prototip üretiminin kolaylasacagı, girisimcilerin desteklenecegi, gelisen teknolojilere yönelik egitim ve etkinliklerin yapılacagı ve danısmanlık hizmetlerinin alınabilecegi bir merkezin olusturulması amaçlanmaktadır. Böylelikle saglık teknolojileri alanında üretim odaklı, ticarilesmeye yakın ürün gelistirilmesine katkı saglanmıs olacaktır.

 

BUCHI, üniversite-sanayi-kamu isbirligi içinde ileri saglık teknolojileri alanında çalısan mevcut diger merkezler ile etkilesim halinde olarak isletmelere/sektörlere özgü çözümler üreten yeni ara-yüzler gelistirilerek teknoloji odaklı ar-ge projeleri olusturmasına imkan saglayacak fiziksel altyapı saglayacaktır.

 

Makine satın almaya ihtiyaç duymadan ürün, hizmet, süreç gelistirme faaliyetleri gerçeklestirebilecek olan BUCHI'de, gelisen teknolojilere yönelik etkinlikler, danısmanlık, fikri mülkiyet gibi çesitli hizmetlerin de sunulacagı bir alan olusturulacaktır. Bu merkez makineye yatırım yapacak finansal kaynagı olmadıgı için prototip üretiminde zorluk yasayan, ürün ticarilestirme konusunda havuza ulasmakta zorlanan girisimcilere saglayacagı kolaylıklar , Kobilerin ve girisimcilerin rekabetçi kapasitelerinin arttırılmasına yönelik destekler saglanması ile milli ekonomiye de destek verecektir

 

Ankara Kalkınma Ajansının “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı”  ve “Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” kapsamında başarılı bulunan projelerin listesine erişmek için lütfen tıklayınız.